Een organisatie van adviseurs en projectontwikkelaars
 
Trisolis Werk(t)

Trisolis Werk(t)

TRISOLIS WERK(T) SAMEN 

Meerwaarde creëren

Leven doe je samen. Om plezierig samen te kunnen leven, verwachten we met zijn allen dat iedereen zijn steentje bijdraagt, dat iedereen een beetje waarde toevoegt. Die meerwaarde ontstaat vooral doordat mensen werken. Het maakt dan niet uit over welke sector je het hebt.

Aan de andere kant van waardering staat vermogen. Niet iedereen heeft hetzelfde vermogen om te werken.

Werken heeft vele vormen en die meerwaarde wordt onder verschillende omstandigheden anders gewaardeerd.

In overheidsdienst is die meerwaarde minder direct dan in de maakindustrie en binnen onderwijs en onderzoek heeft die meerwaarde het karakter van een investering,
De maatschappelijke waardering voor mantelzorg is groot, maar in economische zin wordt die vorm van zorg op nul gewaardeerd.
Een bijdrage leveren aan hetzelfde doel kan ook op verschillende manieren; verkeersstromen prognosticeren vergt andere kennis en vaardigheden dan asfalteren.


Werkvermogen behouden en vergroten

Het werkvermogen verloopt normaal gesproken via een sinuscurve, het begint bij nul loopt langzaam op, stabiliseert, en neemt later ook weer af. Tal van factoren kunnen die sinuscurve beïnvloeden.

De vraag naar bepaalde vormen van werk in combinatie met talent en interesse zijn van groot belang als het erom gaat te bepalen wat je kunt en welke bijdrage je kunt leveren aan de samenleving.

De behoefte aan waardering is in hoge mate van belang als het erom gaat hoe je die bijdrage levert. Die behoefte is bij iedereen anders. Vaak wordt die uitgedrukt in geld en wij zijn de laatsten die zeggen dat geld er niet toe doet, maar er is meer. De waardering van de samenleving kan ook uitgedrukt worden in aandacht, een schouderklop of een lintje.
Psychische en fysieke gesteldheid beïnvloeden het verloop van de curve. Soms is dat structureel en soms is dat incidenteel. Soms is dat heftig en soms is dat zeer beperkt.


Visie

In onze visie is het van belang dat het beschikbare en noodzakelijke werk eerlijk verdeeld wordt. Wij onderschrijven daarin de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde naties. Als het gaat om werk zou je ze allemaal willen nastreven, maar in onze praktijk springen er dan een aantal doelen uit:

– Geen armoede;
– Kwaliteitsonderwijs;
– Gender gelijkheid;
– Eerlijk werk en economische groei;
– Industrie, innovatie en infrastructuur;
– Ongelijkheid verminderen.

Wij zien het nastreven van deze doelen als een voorwaarde voor het bereiken van een evenwichtige  maatschappij.

Om dat evenwicht te bereiken is het van belang dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht komen en blijven, is het van belang dat bedrijven en individuen zich bewust zijn van hun positie in de samenleving en is het van belang dat mensen en bedrijven gefaciliteerd worden om die positie duurzaam in te nemen.


Missie

Wij beschouwen het als onze missie eraan bij te dragen dat iedereen zich naar vermogen inzet en dat iedereen zich goed voelt bij het invullen van de vraag naar werk. Dat is geen utopie. Dat is zoeken naar een economisch en maatschappelijk evenwicht. Er is nu eenmaal werk dat gedaan moet worden en alleen de krenten uit de pap eten levert geen evenwicht op.

En als we iets doen, moeten we het goed doen. Voor ons betekent dat maximaal gebruik maken van opgebouwde kennis en ervaring. Die bestaat uit het adviseren en begeleiden van sectoren en bedrijven bij sociale innovatie en arbeidsmarktvraagstukken.

We weten dat sectoren, maar ook individuele bedrijven en instellingen vaak ondersteuning zoeken als zij willen vernieuwen. Daarvoor is het soms nodig om over de traditionele grenzen van cao’s en andere afspraken heen te kijken. Daar helpen wij graag bij. Dat kan op een veelheid van manieren: door ideevorming, door uitwerking van plannen en ontwikkeling van projecten en tenslotte ook door (ondersteuning bij) de uitvoering van projecten.