Rudolf van Hemert | Projectleiding

Rudolf van Hemert Trisolis -Projectuitvoering, projectontwikkeling en beheer

Rudolf van Hemert

Projectleiding, projectontwikkeling- en uitvoering

+31 (0) 683 338 493

rudolf.van.hemert@trisolis.nl

Doelen te bewerkstelligen en resultaten behalen

Mijn naam is Rudolf van Hemert. Ik ben mij bewust van de impact van regels op het functioneren van personen en bedrijven in de samenleving. Ik zie regels als gereedschappen die aangereikt zijn om doelen te bewerkstelligen en resultaten te behalen. Mijn juridische achtergrond helpt mij bij het herkennen en bepalen van oplossingen voor bepaalde problemen.

Voor mij is het een uitdaging om partijen te helpen de regels te interpreteren op een manier waarop zij naar tevredenheid hun prestaties kunnen leveren. 

Er zijn vele aspecten in een samenleving die gereguleerd zijn en die uitdagingen kunnen opleveren voor ondernemers.

Arbeidsmarkt en duurzame energie

Mijn interesses liggen bij de arbeidsmarkt en duurzame energie. Ik begrijp dat het verband tussen die twee niet voor de hand ligt. Ik ben van mening dat het twee reguleringsgebieden betreft waarbij strikte regulering invloed heeft op ondernemen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor creativiteit om oplossingen te vinden. Dat vind ik een leuke uitdaging om samen met ondernemers aan te werken. 

De arbeidsmarkt en arbeidsrelaties zijn van grote invloed op de bedrijfsuitoefening bij ondernemers. Door de ervaring en kennis die is opgedaan binnen Trisolis proberen wij samen met de klanten een modus te vinden om bedrijven te ondersteunen bij het reilen en zeilen op de arbeidsmarkt.  

Energietransitie en duurzame energie

Energietransitie en duurzame energie liggen mij na aan het hart. Ik ben mij erg bewust van de gevolgen en noodzaak van de energietransitie. Ik besef daarbij dat regels daaromtrent nodig zijn en af en toe een belemmering kunnen lijken voor het halen van de doelen van de energietransitie. Precies daarin ligt voor ons de uitdaging binnen Trisolis, met de regels als aangereikte gereedschappen samen resultaten halen met bedrijven die actief zijn in de energietransitie.

Door onze kennis en ervaring te bundelen kunnen wij in Trisolis ondernemers van dienst zijn en zo gezamenlijk bijdragen aan het voldoen aan de klimaatdoelen.