Project Napoleon

Hoog opgeleide technische medewerkers.

Kwaliteit verhogen door trainees en medewerkers te rouleren.

Veel bedrijven MKB bedrijven hebben moeite om aan hoger opgeleide technische medewerkers te komen. Grote bedrijven kunnen op het oog een interessanter aanbod doen. Het project Napoleon ontwikkelden wij om daar iets aan te doen. Gedachte achter het project is dat een aantal MKB bedrijven samen een nog beter aanbod kunnen doen, niet om inflatie aan te wakkeren, maar om kwaliteit te genereren. Binnen het project rouleren trainees en medewerkers over meerdere bedrijven, elk met een eigen specialiteit en maken zij kennis met de vele aspecten van energietransitie.  

Ondanks zijn kleine gestalte reikte Napoleon tot grote hoogte.