Een organisatie van adviseurs en projectontwikkelaars
 
Kirsten Pieterman | Adviseur

Kirsten Pieterman | Adviseur

Projectuitvoering, projectontwikkeling en beheer

Kirsten Pieterman

Projectuitvoering, projectontwikkeling en beheer 

Arbeidsmarkt en projecten

Mijn naam is Kirsten Pieterman. De combinatie van mens, werk en organisatie vind ik erg boeiend. De mensen om mij heen hebben mijn interesse en daarom heb ik psychologie gestudeerd. Tijdens mijn studie kwam ik er snel achter dat ik een generalist ben en dat ik het leuk vond om bestuursfuncties in een studentenvereniging te vervullen.

“Arbeidsmarkt en Subsidieondersteuning”

Met name de arbeidsmarkt en subsidieondersteuning hebben mijn belangstelling. Het uitzoeken hoe mensen op een duurzame manier ingezet kunnen worden bij bedrijven en hoe bedrijven mensen kunnen boeien en binden. Het is een uitdaging om mensen op zo een manier in te kunnen zetten, dat hun competenties optimaal benut worden en zij op de juiste plek zitten.

Daarnaast vind ik het een uitdaging om onze klanten te ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en ontwikkelen van gesubsidieerde projecten.

Mensen een kans geven …..

Binnen Trisolis richt ik mij voornamelijk op de arbeidsmarkt, subsidieondersteuning en projecten. Hierbij vind ik het bijvoorbeeld een uitdaging om aan de hand van overheidssteun ondernemers te helpen investeren in duurzame inzetbaarheid van hun personeel en het aantrekken van nieuw personeel. Ik beleef er plezier aan om projecten te ontwikkelen, coördineren en te presenteren.

…… en op duurzame wijze inzetten.

Binnen Trisolis willen wij de brug zijn tussen overheidsbeleid en ondernemers. Daarbij wordt ik enthousiast van het ontwikkelen van innovatieve projecten die handen en voeten geven aan de invulling van maatschappelijke uitdagingen.

Onze bijdrage aan onze klanten kan op verschillende manieren zijn, van het ontwikkelen van een project om mensen langer te laten werken, tot ondersteuning bij het aanvragen van de WBSO. Hierbij kijk ik ernaar wat bij een bedrijf past en waar de specifieke mogelijkheden liggen.