Een organisatie van adviseurs en projectontwikkelaars
 
Joep Jansen | Directeur

Joep Jansen | Directeur

Joep Jansen

Projectmanagement – en uitvoering, beleidsondersteuning, arbeidsmarktinformatie & onderzoek en coördinatie beheer

 

Verbinden van mensen op concrete resultaten

Ik ben Joep Jansen. Mijn sterke kanten zijn mijn pragmatisme en het verbinden van mensen op concrete resultaten: ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’.

Opgeleid als historicus ben ik een onderzoekend type, op zoek naar de vraag achter de vraag, op zoek naar wat mensen beweegt. Meer generalist dan specialist, meer doener dan denker.

‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’.

Samenwerken en verbinden

Geloof in vooruitgang en in de kracht van samenwerking zijn belangrijke drijfveren voor mij. Mijn hele werkzame leven heb ik gewerkt aan het beter laten functioneren van organisaties, zowel in staf-, beleids- als managementfuncties, vooral in en rond de bouwsector. Focus op hoofdzaken, let minder op bijzaken.

Altijd op zoek naar ‘win-win situaties’, gericht op de relatie, op de langere termijn. Ook privé, al meer dan 20 jaar bestuurslid van een historische vereniging en meer dan 25 jaar getrouwd. Liefhebber van kunst en cultuur, actief tennisser en passief de overige sporten volgend.

Midden in de samenleving staand, voor de samenleving willen werken, kansen zien en benutten, daar sta ik voor en daar ga ik voor. Daar kunt u mij altijd op aanspreken.

Binnen Trisolis hou ik me vooral bezig met projectmanagement, vaak voor de projecten die we grotendeels zelf ontwikkeld hebben en met ondersteuning van projectleiders bij de uitvoerende activiteiten. Ook adviseer ik op het brede terrein van arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid.

De horizon als doel

Een project uitvoeren is werken aan de toekomst. Dat is iets anders als op de winkel passen. Als je stil blijft staan gaan anderen je voorbij. Dat is wat ik met mijn klanten wil voorkomen. Ik wil vormgeven aan vernieuwing en verandering. De projecten die ik vanuit Trisolis ondersteun en leidt hebben steevast tot doel vooruit te gaan en als het even kan voorop te blijven lopen. Daarbij kijk ik met mijn klanten verder dan de duur van het project. Het project is eindig, de verder liggende stip op de horizon is het doel.

Ik ondersteun vanuit Trisolis mijn klanten bij het doorvoeren van verandering. Dat is vaak lastig. Vaak stuiten veranderingen op weerstand of (wettelijke) beperkingen. Het vinden van een weg om dan toch vooruit te kunnen gaan, dat is mijn kracht. Ik zoek niet altijd naar de gemakkelijkste weg, maar wel naar een haalbare manier om het doel te bereiken. Steeds weer stel ik de vraag “Hoe kunnen we het project zo inrichten dat de activiteiten en de resultaten na afloop van het project voor de klant voelbaar blijven?”

Samen de richting kiezen

De goede weg vinden is niet alleen een kwestie van de navigatie aanzetten. De weg naar de horizon leidt steevast door onontgonnen gebied. Juist dan is het van belang om die weg samen af te leggen. Ik wil niet dwingend leiden, maar vanuit een participerende positie mee zoeken naar de juiste route. Samen met anderen de weg vinden en keuzes maken. En dan kan ik soms toch wel een beetje dwingend zijn, want geen keuze is geen optie.