Een organisatie van adviseurs en projectontwikkelaars
 
Trisolis Werk(t)

Co-creatie @ Werk(t)

De waarde van Co-creatie @ Werk(t)

Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten is voor Trisolis Werk(t) geen doel op zich. Wij streven ernaar dat de projecten waar wij bij betrokken zijn waarde hebben voor de klant. Dat kan op verschillende manieren:

  • Waarde omdat het project een knelpunt oplost;
  • Waarde omdat het project nieuwe mogelijkheden opent;
  • Waarde omdat mensen beter in hun vel komen te zitten. 

Het ontwikkelen van die projecten doen we niet alleen. Bij de ontwikkeling staan de klant en de stakeholders daaromheen centraal. Die betrekken wij nadrukkelijk bij de ontwikkeling van een project, door naar de klant te luisteren, maar ook door de klant uit te dagen en te vragen content aan te leveren. De inhoud is van de klant, en samen met de klant bedenken wij activiteiten, schatten we de haalbaarheid ervan in en zoeken we naar (maatschappelijke) relevantie en daaraan verbonden financieringsmogelijkheden. 

Dat noemen we co-creatie en co-creatie werkt.