Een organisatie van adviseurs en projectontwikkelaars
 
Trisolis Werk(t)

Aanpak en balans in de arbeidsmarkt

EEN EVENWICHTIGE AANPAK 

Schema balans houden met 'trends en ontwikkelingen' versus 'reactie en maatregelen' . Open voor PDF voor betere leesbaarheid.

Evenwicht houden in de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en waar beweging is raakt de balans uit evenwicht. Verstoring van het evenwicht kan vele oorzaken hebben. Veel oorzaken zijn cyclisch, maar er zijn ook maatschappelijk ontwikkelingen of zelfs politieke voorkeuren die de balans uit evenwicht halen. In veel gevallen komt de overheid dan met stimuleringsmaatregelen. Zij daagt sociale partners, maar ook individuele werkgevers en werknemers uit om met ideeën te komen, waarmee een nieuw evenwicht ontstaat.

Bij Trisolis Werk(t) vinden wij het belangrijk om dat evenwicht snel te herstellen. Wij zoeken daarom de trends en ontwikkelingen op. Samen met onze klanten ontwikkelen wij maatregelen, doorgaans in projecten, die het evenwicht herstellen. Dat ontwikkelen van maatregelen kunnen wij niet alleen. Onze belangrijkste partners daarin zijn onze klanten. Dat noemen wij co-creatie.

Co-creatie gaat in ons ogen verder dan het ontwikkelen van maatregelen. In onze ogen is het evenwicht pas terug als de maatregelen hebben geleid tot een nieuw en stabiel evenwicht. Ook daar zetten wij samen met onze klanten en partners graag de schouders onder.


Werkveld

Het in evenwicht houden van de arbeidsmarkt gaat niet vanzelf. De overheid daagt sociale partners voortdurend uit. Het veld is complex en er zijn een groot aantal elementen die van belang kunnen zijn. In het bijgaande schema geven wij daarvan een indruk.

Onze projecten komen niet uit de lucht vallen. Zij moeten één geheel vormen met het werkterrein. Daarom is co-creatie van belang.

  • Wij weten veel, maar wij zijn nooit degenen die het beleid bepalen.
  • Wij doen voorstellen en werken die uit.
  • Wij ontwikkelen projecten om invulling te geven aan beleid en zorgen voor de implementatie, maar hoe empathisch wij ook zijn, het is niet “onze” arbeidsmarkt.

Daarom blijven wij hameren op co-creatie. Niet omdat we het niet alleen kunnen, maar omdat we het niet alleen willen.